SALSATION to połączenie różnych stylów tanecznych, tj.: salsa, reggae, samby i wielu innych. Dzięki połączeniu treningu funkcjonalnego z różnymi stylami tańca, możemy stworzyć dla każdej choreografii inną historię, którą możemy wyrazić poprzez ukazane emocje w połączeniu z ruchem naszego ciała.

Twórcą SALSATION jest Alejandro Angulo, który poprzez połączenie dwóch słów, "salsa" oraz "sensation" chciał pokazać światu, że w tańcu możemy zaangażować umysł jak również ciało. Alejandro chciał stworzyć taki typ treningu, w którym każdy uczestnik zajęć, będzie mógł zwiększyć świadomość swojego ciała oraz rozwinąć swoją muzykalność.

Każde zajęcia rozpoczynają się o tzw. rozgrzewki izolowanej, która ma za zadnie rozgrzać, po kolei każdą partię naszego ciała od góry do dołu, przygotowując nasze mięśnie do dalszych ćwiczeń. Wprowadza ona także uczestnika w atmosferę zajęć.

W dalszej części zajęć, instruktor pokazuje po kolei części układu danej choreografii, które łącząc się w jedną całość opowiadają historię danej piosenki. SALSATION ma na celu nie tyle pokazywanie sprawności fizycznej uczestników, co wprowadzenie ich w przesłanie danej piosenki , a co za tym idzie w pozytywny i radosny nastrój.